www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Čt07022020

Last update09:11:44

Back Kauzy Kauzy Teplárna

Teplárna

Ze soudu unikají informace

 • PDF

Z Krajského soudu v Českých Budějovicích již po druhé v krátké době unikly neveřejné informace týkající se právních sporů mezi Forum Energy, s.r.o. a městem ovládaným představenstvem Teplárny České Budějovice. K našemu překvapení informace o zamítnutí předběžného opatření, která měla být známa pouze navrhovateli (nám) a soudu se objevila nejdříve na minulé valné hromadě (viz zápis) a nyní dokonce v oficiálním tiskovém prohlášení Teplárny České Budějovice.

V posledním případě se jednalo nevyhovění návrhu na vydání předběžného opatření, kterým by došlo ke zrušení konání valné hromady, ze které představenstvo teplárny  zcela svévolně vypustilo bod jednání, ve kterém jsme my, jako majitelé společnosti, žádali o  podání informací o strategických investicích, které tyto lidi za dohledu primátora města České Budějovice jako předsedy dozorčí rady v minulých letech realizovali. Tuto mimořádnou valnou hromadu jsme přitom svolali právě za tímto účelem a to na základě vyjádření představenstva teplárny na předchozí mimořádné valné hromadě v únoru.

Zamítnutí předběžného opatření, však nelze zaměnit s pravomocným rozsudkem v celé právním sporu a právě z tohoto důvodu je v případě nevyhovění návrhu doručováno rozhodnutí soudu zásadně jenom navrhovateli – tedy společnosti Forum Energy, s.r.o.

„Jak je tedy možné, že se důvěrné materiály soudu opakovaně objevují v rukou představenstva společnosti Teplárna České Budějovice a.s.?“  Ptá se tiskový mluvčí společnosti Forum Energy, s.r.o. Giuliano Giannetti „Nevíme jistě, kdo materiály vynáší, ale celé to svědčí o tom, že řízení společnosti je značně nestandardní a propojenost justičního paláce na Zátkově nábřeží s vedením teplárny překračuje nejenom zákonný rámec, ale i „míry přípustnosti“ na poměry naší republiky. Na nezávislost zdejšího soudu jsme však ještě zcela nerezignovali. Budeme o těchto pochybeních se soudem komunikovat, věříme, že se to již nebude opakovat a nebude tak nutné obrátit se s celou záležitostí výše.“ Dodává.

Představenstvo teplárny se však záměrně nezmiňuje o předběžném opatření, které bylo soudem nařízeno a které tedy právem obdrželo – šlo o předběžné opatření, které nařizovalo, aby poskytli dnes již bývalému členu dozorčí rady informace o pochybných projektech teplárny. Ty vyžadoval, aby mohl provádět svou kontrolní činnost podle zákona. „Tehdy mu bylo poskytnuto akorát kafe s tím, že pokud bude na požadavcích trvat, cestu ven z teplárny mu pomohou najít pracovníci ostrahy“. Říká Giuliano Giannetti, který dodává: „kdyby se zástupci města ve vedení společnosti nebáli kostlivců ve skříni, tak by šli už dávno s pravdou ven.“ Místo toho opakovaně mlží o tom, jak se hospodařilo v teplárně v minulém období a nyní místo toho aby pracovali, mediálně útočí na ty, kteří se nebojí zeptat, co se tam děje.

Současné zadání auditu považujeme za povzbudivé a rozhodnutí předsedy dozorčí rady zadání auditu zveřejnit vítáme. Nicméně nemůžeme vydat k auditu oficiální stanovisko dříve, než toto zadání uvidíme a hlavně dokud neuvidíme jeho výsledky.

 

Giuliano Giannetti, Forum Energy

Kdo vlastně řídí teplárnu? Buď advokát anebo nikdo

 • PDF
 

Kdo vlastně řídí teplárnu? Buď advokát anebo nikdo

Když společnost Forum Energy, s.r.o. svolala mimořádnou valnou hromadu Teplárny České Budějovice, očekávala od vedení města a představenstva informace o tom, co se dělo v minulém období, a jaké jsou strategické projekty, které má teplárna před sebou. Očekávali jsme, že město představí jasnou vizi, čeho chce v podniku, kde vlastní většinu, dosáhnout, ale realita se ukázala být naprosto opačná – o projektech se nemluví, dozorčí rada nic neví, Blažek s Průchou nic neřeknou a za město nebyl přítomný jediný přímý zástupce – pouze externí advokát, který měl napsáno, jak má hlasovat.

1. 4. 2011

0

přečteno 47x

aktuálni karma článku: nový

Valná hromada je místo, kde se majitelé – akcionáři – mají dozvídat o tom, jakým způsobem je jejich podnik veden, jaké jsou jeho výsledky a také místo, kde mají možnost se seznámit s názorem představenstva – vedení firmy na současný stav hospodaření v podniku a jeho budoucí vývoj.

A co jsme se dozvěděli my?

O projektech nebudeme mluvit – Průcha

Josef Průcha

Na úvod jednání Předseda představenstva Josef Průcha odmítl zařadit na bod jednání bod, kde se mělo mluvit o strategických projektech společnosti. „Na informace o projektech nemají akcionáři právo“ se opakuje dobrá osvědčená mantra, kterou slýcháme neustále dokola. My jako akcionáři však nechceme znát obchodní tajemství, ani nařizovat představenstvu co se má kupovat, ale chceme se ujistit, že námi vlastněna společnost není vedena k úpadku. Stále slýcháme, že společnost je zisková, ale třeba o tom, že se investice do Turbogenerátoru TG6 teplárně vrátí (možná)za 66 let (!), se už nikomu bavit nechce.

Jsem pracovitý – Blažek na otázku jak zvládá 12 funkcí najednou.

Zvládnu vést 15 firem - Blažek

Dalším bodem jednání byla volba představenstva teplárny. Nevím na základě, jakých informací město volí tyto lidi, ale my a ani ostatní akcionáři rozhodně nemůžeme volit představenstvo na základě toho, jak nám o sobě říkají, že jsou dobří. Potřebujeme fakta! Právě ty údaje, které nám opakovaně odmítají Průcha s Blažkem poskytnout údajně proto, že by to poškodilo společnost… Tedy společnost nebo je samé? Jak řekl mediální zástupce představenstva Zděněk Zuntych, ať si každý udělá o tom obrázek sám. Městem dosazený ředitel teplárny, který celkem zastává funkce asi ve 12 orgánech společností či jiných subjektů, Blažek odpověděl na otázku, jak to hodlá všechno stíhat, tím že je pracovitý… Byli bychom rádi, kdyby se s panem Zuntychem raději věnoval tedy své práci, než aby se snažil v tisku přesvědčovat lidi o tom, že my jako majitelé, chceme poškodit vlastní společnost.

S akcionáři komunikujeme stejně, tvrdí straníci.

Že vstupenkou do vedení teplárny je stranická legitimace potvrdila kandidatura dalších členů představenstva  - do jednoho členové politických stran. Za situace kdy město ovládá 80% hlasů, bylo pro akcionáře především důležité, aby tito lidé s nimi zacházeli spravedlivě a poskytovali informace rovným dílem všem akcionářům včetně města.  Proto jsme se ptali, jak hodlají oddělit politickou kariéru od vedení teplárny:„Tyto dvě věci důsledně oddělujeme a s akcionáři komunikujeme stejně.“ Bylo odpovězeno.

Odpověď by to byla potěšující, kdyby byla pravdivá – Veškerá komunikace mezi námi a představenstvem se s výjimkou komunikace právníků odehrává na Valné hromadě. Očekávali bychom tedy přítomnost zástupců města hladových po informacích, jak je teplárna vedena a jaké jsou její výsledky. Místo toho město zastupoval v prvé řadě externí advokát, který pochopitelně o teplárně nevěděl vůbec nic (a proč taky) a jenom zaškrtával v hlasovacích lístcích dle připraveného klíče od politiků z města.

Jak to tedy je? To město vůbec nezajímá co se děje v teplárně, nebo se o teplárně rozhoduje ve skutečnosti za zavřenými dveřmi na radě města, kde nehrozí nepříjemné dotazy akcionářů? Faktem je, že zástupce města se na valné hromadě teplárny 22. 2. 2011 (Calta) ani 29. 3. 2011 (externí advokát) nezeptal představenstva a dozorčí rady vůbec na nic (!) a tato skutečnost může znamenat pouze to, že město buď o dění v teplárně nemá žádný skutečný zájem, ale spíše to, že město se všechno dozvídá po svých „informačních kanálech“. Konečně stačí se podívat do veřejných zápisů ze zasedání rady či zastupitelstva města…

Kořínek – O tom co se dělo před 22. únorem nic nevíme.

Ing. Jiří Kořínek

Pro doplnění, jeden světlý moment mimořádná valná hromada přece jen měla – a to představení výsledků kontrolní činnosti dozorčí rady. Ne, že by se akcionáři něco skutečně dozvěděli, protože jak pan Kořínek přiznal, dozorčí rada neměla ani ponětí o tom, co se dělo v teplárně v období, kdy tam jako předseda dozorčí rady působil v dresu ODS pan primátor Juraj Thoma, ale alespoň jsme cítili snahu na něco odpovědět a hlavně bylo přislíbeno, že zadání auditu bude zveřejněno.

Mimochodem právě potenciální výmluvy nových členů orgánů, že neví, co se v teplárně dělo před jejich zvolením, byl přesně ten důvod, proč Forum Energy hlasovalo proti majoritní obměně představenstva a hlavně dozorčí rady teplárny na minulé valné hromadě.  Marně.

Každopádně činnost dozorčí rady mluví za své: za rok 2010, nenašli jediné pochybení představenstva. Pokud s nimi vedení teplárny komunikuje stejně jako s námi, se není čemu divit, ale možná to nikoho vlastně nezajímá. Ostatně posuďte sami:

Město – ať se teplárna řídí sama.

Posledním bodem jednání byl návrh strategických pokynů akcionářů o tom, jakým směrem má představenstvo nadále vést podnik. Město nepodalo žádný návrh a návrh Forum Energy, s.r.o. nebyl přijat, protože prý přišel pozdě – nakonec byl přijat návrh představenstva, který si samo navrhlo, že  mu žádné pokyny uděleny nebudou. Že to celé nedává smysl a je proti zdravému rozumu? Ano je, a komu to kromě nás vadí…

Jinými slovy, ať se teplárna řídí sama, město to nezajímá.

Za Forum Energy

Mgr. Giuliano Giannetti 

Hodlá JUDr. Průcha zruinovat Teplárnu?

 • PDF

     Vážení přátelé,

     nabízím další ze článků pana Černého, odborníka v oblasti teplárenství. Budeme se zabývat kotlem na biomasu. Kotel na biomasu se sice v tuto chvíli nestaví, ovšem JUDr. Průcha, radní za ČSSD, tuto myšlenku neustále prezentuje jako ekonomicky skvělé řešení. Proč? Je zavázán dodavateli biomasy z Hluboké? Možná kvůli firmám, které zastupuje jeho právní kancelář? Možná kvůli opravdu velkým pozemkům odkaliště, okolo kterých pravděpodobně v budoucnu povede dálnice? Chápu, že leckomu se nechce jezdit na golf až na Hlubokou, na druhou stranu, máme kvůli tomu z našeho veřejného rozpočtu proinvestovat 500 milionů bez návratnosti?

     Ladislav Vrábel 

 

Vedení Teplárny České Budějovice a.s. má „lepší“ odborníky než celé Teplárenské sdružení České republiky.

Dobrý den, tento příspěvek je jen takovou „vsuvkou“ mezi jednotlivé díly seriálu o naší teplárně. Inspiroval mě včerejší rozhovor ve 20 minutách Radiožurnálu s ředitelem Tepláren Brno a.s. a předsedou Teplárenského sdružení České republiky A. Nováčkem. Část rozhovoru se týkalo i možnosti využití biomasy v teplárenství. Ještě před pár dny jsem si myslel, že tento totální nesmysl  byl v Českých Budějovicích zastaven, bohužel podle posledních výroků z úst vedoucích představitelů teplárny byl pouze pozastaven a nyní tuto variantu opět oprašujeme. Tak tady je názor Teplárenského sdružení České republiky:

Zdroj: Radiožurnál – Český rozhlas 1:

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A v čem je problém pro ostatní teplárny a vůbec producenty tepelné energie, aby v nějakém horizontu, řekněme, 5, 10 let změnily technologie a začaly spalovat něco jiného, ať už zemní plyn, těžké topné oleje nebo biomasu?

Alexej NOVÁČEK, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky, generální ředitel Tepláren Brno:
Začneme tou poslední komoditou, kterou jste, kterou jste naznačil, to je biomasa. Jakou biomasu? Je třeba si otevřeně říct, že biomasa, která by byla schopná nahradit výpadek hnědého uhlí k dispozici v České republice není. Není k dispozici ani lesní biomasa, která se spaluje nejlépe a je jedna z nejkvalitnějších. Hovořím o štěpce. A není k dispozici ani cíleně pěstovaná biomasa takzvaných energetických zemědělských produktů. Navíc cíleně pěstovaná biomasa prodražuje výslednou cenu tepla, její spalování nebo využití. Prodražuje výslednou cenu tepla a pak se můžeme bavit o tom nárůstu cen o 100 až 200 %.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane řediteli, moc se omlouvám, ale to je.

Alexej NOVÁČEK, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky, generální ředitel Tepláren Brno:
Plyn.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, zůstaňme ještě chvíli, prosím, u biomasy. Evidentně někteří vaši kolegové například ze společnosti Plzeňská teplárenská, která už loni v červnu rozhodla o tom, že 65 % spotřebovávaného spalovaného uhlí nahradí právě biomasou, takže evidentně jsou tamní manažeři přesvědčeni o tom, že biomasa minimálně na tom trhu kolem Plzně je.

Alexej NOVÁČEK, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky, generální ředitel Tepláren Brno:
No, ale to je jenom pro Plzeňskou teplárenskou a už pro nikoho jiného. Já když jsem například dělal průzkum, protože jsme také uvažovali v Brně z hlediska diverzifikace primárních zdrojů, dělali jsme průzkum, kolik biomasy by bylo k dispozici v okolí Brna, tak jsme se dostali k číslu nějakých 60 až 70 tisíc tun v rozumné dojezdové vzdálenosti, ta se počítá kolem 70, 80 kilometrů, protože pak samozřejmě náklady na dopravu zvyšují cenu toho paliva, a to je z hlediska toho, abysme například v Brně, kdybysme uvažovali, že přejdeme na biomasu, tak je to relativně zanedbatelné množství. A Teplárenské sdružení jako takové si nechalo provést analýzu disponibilní štěpky v České republice a disponibilní biomasy a z této analýzy vyšlo, že prakticky dostupná biomasa je vyčerpána, že projekty, které jsou v realizační fázi, vyčerpávají i nějaké ty zbytky, které se ještě najdou a že další projekty, které jsou připravovány, tak jejich požadavky na biomasu daleko přesahují vůbec dostupnost a možnost pěstování biomasy v České republice. A to znovu zdůrazňuji, nehovořím i o cenovém nárůstu, který by to znamenalo.

Celý rozhovor si můžete přečíst nebo i poslechnout na:

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/alexej-novacek-reditel-teplarny-brno--873160

Takže my všichni co říkáme, že tento projekt (energetický blok na spalování biomasy v Novém Vrátě) je od začátku ekonomicky nerentabilní a neřeší dobře energetickou koncepci Teplárny České Budějovice nemáme pravdu, pravdu nemá ani Teplárenské sdružení České republiky, které ve spalování biomasy nevidí rozumnou alternativu hnědému uhlí. Pravdu má asi jen předseda představenstva JUDr. Průcha, který se neustále zaštiťuje diverzifikací zdrojů a samozřejmě pan generální ředitel. Opravdu se pánové tak cítíte ? Neměli by jste na příštím setkání teplárenského sdružení kandidovat na vedoucí funkce a konečně tu složitou teplárenskou situaci v celé republice vyřešit ?

Pane doktore Průcho jen tak na okraj, na mimořádné valné hromadě jste chtěl odsiřovat kotel K9, tuším že K9 je plynový kotel a technologicky to dost dobře nejde, ale asi jste spíš myslel kotel K10. Bohužel jste asi zapomněl akcionářům říci, že je taky plynový a nejprve ho chcete rekonstruovat na fluidní uhelný kotel a potom odsiřovat, což bude vyžadovat dalších pár stovek milionů. Pěkný příklad diverzifikace zdrojů a pokud by jste si na tuto vizi nemohl vzpomenout, tak tyto návrhy uvádíte v podkladech žádosti Krajskému úřadu pro změnu integrovaného povolení v březnu 2010, které posuzovala česká informační agentura životního prostředí CENIA.

Na závěr mám takovou „řečnickou otázku“ pro zastupitele města, opravdu jsou důležitější politické dohody o obsazení vedení městských společností než odbornost a znalost problematiky řízeného subjektu ? Ale vždyť potom nekompetentním rozhodnutím mohou tito lidé způsobit velké ztráty a nemusí jít vždy jen o úmysl ….

                                                                                                              Pavel Černý   

K forenznímu auditu v Teplárně

 • PDF
     Vážení přátelé, 

     slíbil jsem Vám ještě článek o Teplárně, a tam se dějí opravdu zvláštní věci. Především na komunikační úrovni mezi jednotlivými orgány Teplárny, akcionáři a Městem. Článek připravuji.
 
      Pan Kořínek se nechal slyšet, že až bude forenzní audit zadán, dá jej k dispozici akcionářům. Budeme tedy moci zkontrolovat, jestli bylo zadání forenzního auditu v souladu s informacemi, které jsme pánům z dozorčí rady dodali.

     Ladislav Vrábel

Seriál: Teplárna České Budějovice a.s. – Díl III. – Kondenzační turbína TG6

 • PDF
Seriál: Teplárna České Budějovice a.s. – Díl III. – Kondenzační turbína TG6

Tak tady máme první kontroverzní investiční akci současného vedení Teplárny České Budějovice a.s.. Jedná se o instalaci nové kondenzační turbíny TG6 o výkonu 12 MWe jako náhradu za stávající protitlakou turbínu TG3. Na úvod si dovolím uvést slova pana generálního ředitele:

Zdroj: oficiální webové stránky společnosti Teplárna České Budějovice a.s.

 

Nejsem úplně technický typ, jsem spíše ekonomicky zaměřený člověk, a tak jsem vybrané technické řešení diskutoval s lidmi, kteří se„kotly“ zabývají. Chtěl jsem slyšet důvody proč zvolit toto řešení a jak pomůže docílit výše uvedené cíle. Dostalo se mi obsáhlého vysvětlení, které mi připadá logické, ale bohužel nehovoří ve prospěch kondenzační turbíny. Hlavním technologickým důvodem instalace této turbíny je to, že instalace této kondenzační turbíny je možností jak zvýšit výkon kotle a mít kam dávat teplo v letním provozu, kdy výrazně klesá poptávka po teple a výkon teplárny je stažen na jeden z kotlů (K11 nebo K12) jehož minimální parní výkon bez stabilizace je cca 80 tun páry za hodinu a při poklesu pod tuto hodnotu je nutné v kotli kromě uhlí též spalovat drahý zemní plyn. To znamená samozřejmě větší spotřebu uhlí, protože je rozdíl, když kotel produkuje necelých 80 tun páry za hodinu, nebo když produkuje 135 tun páry za hodinu a tím i samozřejmě větší emise škodlivých látek do ovzduší. A navíc v energetice platí fyzikální zákony možná víc než v jiných oblastech, takže je to vždy něco za něco. Při kondenzační výrobě elektřiny se využije přibližně 25 – 32% tepla v palivu (v tomto případě uhlí) na výrobu elektřiny a dá se i říci, že celková tepelná účinnost tohoto druhu výroby je pouze okolo 30%, neboť teplo z kondenzátoru (místo kam je přiváděna pára vystupující z turbíny a kde kondenzuje na vodu, která je pomocí chladící vody chlazena a vracena zpět do technologického procesu, kde se jen malé procento tepla může využít například pro předehřev napájecí vody) je odvedeno do chladicích věží, kde uniká do ovzduší, bez jakéhokoliv dalšího využití. Zcela jinak je to u teplárenské (kogenerační) výroby elektřiny, kdy se sice na výrobu elektřiny použije cca 20% tepla v palivu, ale zbylé teplo po odečtení ztrát je využito na vytápění nebo technologické účely (v našem městě je to právě ta avizovaná dodávka pro podniky Budvar, Madeta, BUPAK atd., o kterou nám jde), potom tedy tepelná účinnost tohoto druhu výroby může dosáhnout až 80%, což je trochu lepší výsledek než zvolené řešení. A navíc se nabízela možnost instalovat tzv. kondenzační stupeň na konec stávající protitlaké turbíny TG4. Toto řešení by bylo řádově levnější - nemusela by se vyrábět nová turbína. Elektrický výkon v kondenzaci by byl sice maximálně poloviční, ale s pozitivním dopadem na spotřebu paliva, s menším chlazením, atd.. Pro objektivitu je nutné říci, že by to asi nebyl zrovna technologický pokrok. Omlouvám se za možná až moc technické řádky textu, ale jen jsem tím chtěl ukázat, že první hodnotící kritérium této investiční akce a to technologický pohled na věc nedopadlo pro architekty řešení moc dobře.

Volba technologie už je nyní bezpředmětná, akce jede a náklady na její dokončení a zavedení rutinního provozu budou podle odhadů 350 mil. Kč (hlasy ze zákulisí hovoří, že mnohem víc ….).

To je hodně peněz, takže mě zajímá alespoň ekonomická návratnost této investice a případný zisk z této investiční akce. Já jsem to zkusil s jednoduchými výpočty a jsem z toho mírně řečeno rozpačitý. Základní problém je totiž v tom, že podle mých informací je provoz turbíny povolen pouze v období od 15.dubna do 15.října a to navíc dle nařízení EIA maximálně 1500 hodin za rok. Pro výpočty jsem zvolil obvyklou průměrnou základní výkupní cenu v roku 2011 za 1 MWh, která se pohybuje v rozmezí 1 350,- – 1 650,- Kč. (teď možná chvíli vzhledem k situaci v Japonsku poroste, ale o zemětřesení a tsunami na teplárně předem nevěděli). Jako další vstupní parametry beru lineární účetní odpisy skupiny 3, délka odepisování podobných zařízení je 20 let, průměrná cena uhlí ze Sokolovské uhelné a.s. včetně dopravy v rozmezí 750,- – 950,- Kč, spotřeba uhlí na výrobu 1 MWh v rozmezí 0,5 – 0,8 tuny a optimisticky předpokládám zobchodovanou roční produkci ve výši 15 000 MWh každý rok, tedy žádná porucha, odstávka atd. A abych nebyl nařčen z neobjektivity, počítám s aritmetickým průměrem ceny a s nejnižší mezí spotřeby uhlí. Dovolím si pouze jednu spekulaci, protože k objektivnímu výpočtu ostatních nákladů spojených s provozem této kondenzační turbíny (chemie, voda, běžná údržba, mzdy pracovníků, správní režie atd.) bychom potřebovali dokumentaci turbíny a další konkrétní informace, které nemáme. Budeme tedy počítat s průměrným měsíčním vedlejším nákladem 100 000 Kč.

 • Náklad na výrobu 1 MWh

  • Náklady na pořízení (reprezentováno účetním odpisem) ….. 1 166 Kč

( 350 000 000 / 20 ) / 15 000 )

 •  
  • Spotřeba paliva na výrobu elektřiny ….. 425 Kč

( 850 x 0,5 )

 •  
  • Technologické náklady, údržba a ostatní režijní náklady ….. 80 Kč

( 1 200 000 / 15 000 )

----------------------------------

1 671

 • Výnos z prodeje 1 MWh

  • Cena za každou prodanou MWh ….. 1 500

Mě vychází ztráta a to:

 •  
  • z každé prodané MWh 171,- Kč

  • za rok 2 565 000,- Kč ( 171 x 15 000 )

  • za 20 let 51 300 000,- Kč ( 171 x 15 000 x 20 )


Je nutné doplnit, že jde o modelový výpočet, který může být ovlivněn ve skutečnosti vyšší výkupní cenou elektřiny, ale na druhé straně i menším objemem prodeje elektřiny, kdy se možné reálné číslo prodeje může pohybovat i okolo 10 000 MWh. Ale i kdyby z každé prodané MWh teplárna vydělala například 350 Kč, tak prostá (nediskontovaná) doba návratnosti by činila 66 let !!, což je opravdu vzorová „péče řádného hospodáře“ a na toto není třeba žádného drahého auditu. Vezměme to obráceně, kdyby se tato investice měla vrátit za (v energetice obvyklou dobu návratnosti cca 8 let), tak by teplárna při prodeji 15000 MWh musela vydělat na každé MWh 2916 Kč !! Závěrem je nutné ještě dodat, že výsledná čísla může ještě zhoršit náklad spojený s vyšším množstvím spotřebovaných povolenek CO2 v návaznosti na vyšší spotřebu uhlí.

Pro objektivitu musíme uvést, že zřejmě bude existovat smlouva o stálé platbě za tzv. pohotovostní výkon, ovšem v jaké výši se podařilo dohodnout s distributorem a za jakých podmínek, to je otázka pro vedení společnosti.

Tohle je tedy druhý pohled na turbínu TG6 a to ze stany ekonomické, ten nám taky nevyšel moc dobře.

A jako poslední jsem si nechal dopad na životní prostředí a kvalitu bydlení v okolí areálu Teplárny České Budějovice a.s.. Opravdu nejsem žádný „greenpeaceák“, ale je mi líto lidí v okolí, kteří budou otravováni hlukem a prašností a to jen kvůli experimentu vedení teplárny s optimalizací provozního režimu a následnou výrobou elektřiny. A to vše navíc v době, kdy se nahlas hovoří o velké dynamice v obchodu s elektřinou a výkupní ceny elektřiny poslední roky docela rapidně klesají (mimo dnešní stav jak již bylo zmíněno). Jen pro úplnost bych chtěl uvést jednotlivé části celého díla a z jakých důvodů jsem uvedl výše uvedenou obavu:

 • Samotná kondenzační turbína napojená na přívod páry z uhelných kotlů - bude zvýšena emise škodlivých látek do ovzduší v letních měsících a to nehovořím o prašnosti vzhledem ke změně technologie odvádění škváry od kotlů, o tom příště.

 • Chladící centrum – čerpací stanice, pracoviště dávkování chemie, vlastní chladící věže. Tady je obava o zvýšení hladiny hluku pro okolí, která je již nyní na hranici hygienických limitů. Mají být sice vystavěny protihlukové stěny, ale do dnešního dne nebylo toto řešení vyzkoušeno, takže kdo ví? Nevím, zda se podaří dodržet předepsaný limit 50db přes den a 40db přes noc. Pokud ne, a hygienici omezí provoz turbíny, tak předchozí ekonomické „výpočty“ můžeme zahodit a počítat pouze ztráty.

 • Monitorovací a měřící místo – přes toto místo budou odváděny technologické vody do Mlýnské stoky. Takže se budeme do Mlýnské stoky vypouštět nezchlazenou, chemicky ošetřenou vodu, která nám následně proteče celým městem. No tak nevím, jestli je to krok kupředu …

Pokud shrnu všechny výše uvedené aspekty (technologický, ekonomický a ekologický), tak opravdu nevím, zda toto řešení přinese slibovanou „stabilizaci hospodaření společnosti“, jak ji popisuje pan generální ředitel. Vůbec tady nechci spekulovat o případném předražení celé zakázky, to ať zjišťuje forenzní audit, ale co tahle čísla a argumenty? Jsou „také chybné“ a všechno je jinak? Zajímal se při rozhodování o této akci někdo z představenstva nebo dozorčí rady o informace podobné těm, které zde uvádím? Popovídal si někdy někdo v rozhodných funkcích s někým jiným, než jsou zástupci dodavatelských firem nebo kolegové ve vedení společnosti? Je to výsledek toho, že ve vrcholovém vedení takovéto energetické firmy není nikdo, kdo by vůbec dokázal vysvětlit základní energetické pojmy a například s použitím Sankeyova diagramu vysvětlil hlavní rozdíl v základní energetické bilanci při kogenerační (teplárenské) a kondenzační výrobě elektřiny?

Pokud navíc přihlédneme k dalším investičním akcím, o kterých jsem si přečetl v jedné zprávě (rekonstrukce plynového kotle K10 na fluidní uhelný kotel s odsířením, výstavba usazovací nádrže, kalolisu, rekonstrukce bagrovací stanice a ještě výstavba známého „biokotle“), což může znamenat náklady v řádech miliard korun, tak mi to spíše připadá jako nerozumné nakládání s veřejnými prostředky města. To vše je o to horší, že otázka připojení horkovodu z JE Temelín, již není žádnou fikcí, ale jde o reálnou možnost zásobování města tepelnou energií, pomocí které lze zajistit až 50 % spotřeby v sekundární rozvodné síti. Jasným důkazem je již 15 let fungující dodávka tepla z Mělníka do Prahy a nebo již zahájená akce na přivedení tepla z Dukovan do Brna. Mě opravdu nenapadá nic jiného než známý citát feldkuráta Katze z Dobrého vojáka Švejka: „ … to se nám to hoduje, když nám to jiní platí!“. Všichni zainteresovaní lidé z vedení teplárny a z představenstva společnosti nás přesvědčují o tom, že společnost je vedena efektivně a odborně a že všechny skutečnosti, které se nám objevili a objevují na veřejnosti, jsou pomluvy či snahy „zlých kapitalistů“ ovládnout tuto společnost. Já sám za sebe musím říci, že o tom nejsem přesvědčen a i tento hrubý rozbor jedné aktivity vedení to podle mého dokazuje.

Další akcí, která u mě budí velké pochybnosti, je změna způsobu odškvárování kotlů a rekultivace odkaliště Hodějovice. Tak příště …. 

Spor o českobudějovickou teplárnu

 • PDF

  ČT 24 | 24.3.2011 | autor: Petr Šuleř
 
 Spor o českobudějovickou teplárnu
 

Moderátor

Spor o českobudějovickou teplárnu má rozhodnout audit. Představitelé města se dohodli, že ho nechají udělat kvůli obviněním ze strany menšinového akcionáře. Ten tvrdí, že tuto městskou firmu připravilo její vedení svými nevýhodnými nákupy o stovky miliónů korun. A taky odmítá plány na stavbu nové spalovny biomasy. Proč? Na to už se zeptáme našeho jihočeského zpravodaje Petra Šuleře, který sledoval mimořádnou tiskovou konferenci teplárny. Dobrý večer, Petře. Ten plán vadí i provozovatelům dalších stejně zaměřených tepláren v˙kraji. Bude se tedy stavět nebo ne?

 

Autor

Dobrý večer. Ano, ten plán na vybudování další jednotky, která má polykat až 90 000 tun dřevěné štěpky ročně zatím stále platí. A podle jak generálního ředitele Zdeňka Blažka, tak taky předsedy představenstva Josefa Průchy, který v˙teplárnězastupuje město, je to projekt, který může být pro České Budějovice ekonomicky i ekologicky zajímavý. Na druhou stranu my jsme oslovili teplárny, které už spalující biomasu v˙okolí Českých Budějovic, ty z˙té zprávy žádnou radost nemají, spíš naopak. Už teď se např. v Trhových Svinech potýkají s˙nedostatkem suroviny a očekávají, že po zprovoznění takového kolosu se ten problém ještě výrazně zhorší. Na to poukazuje i právě minoritní akcionář společnost Forum Energy, která celý spor víceméně odstartovala.

 

Autor

Jsme přesvědčeni, že vedení, na které mají dohlížet zástupci města, investovalo špatně. Škoda se může pohybovat v řádu stovek miliónů korun. Zkrácená citace tiskové zprávy, kterou vydala společnost, vlastnící asi šestinu českobudějovické teplárny, odstartovala řadu jednání i obvinění.

 

Giuliano Giannetti, mluvčí Forum Energy:

Jednalo se o investice v řádu miliard korun, které pravděpodobně firma nikdy nedostane zpátky. Poškozuje tím město a zároveň poškozuje i nás jako menšinové akcionáře.

 

Zdeněk Blažek, generální ředitel, Teplárna České Budějovice:

Toto obvinění kategoricky odmítám.

 

Josef Blažek /ČSSD/, předseda představenstva, Teplárna České Budějovice:

Jsem přesvědčený o tom, že ty náznaky minoritního akcionáře o možných únicích jsou nepravdivé.

 

Autor

Mimořádnou tiskovou konferencí vedení teplárny reagovalo i na velmi konkrétní anonymní dopisy, které se objevily na jedné zčeskobudějovických webových stránek. I ony kritizovaly nákupy některých součástek a turbín. Naopak vedení města, které teplárnu z velké části vlastní, je spíš opatrné. Anonymní informace, i ty od minoritního akcionáře, chce ale prověřit.

 

Jiří Kořínek /TOP 09/, předseda dozorčí rady, Teplárna České Budějovice:

Všechny odpovědi bychom měli znát z výsledku forenzního auditu.

 

Autor

Na co všechno se mají auditoři zaměřit, bude jasné až koncem příštího týdne. Petr Šuleř, ČT, Jižní Čechy.

Více článků...