www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Čt07022020

Last update09:11:44

Back Politka Mýma očima

Mýma očima

Vyjádření děkana Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

  • PDF

Vyjádření děkana Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích k výzvě na prošetření nevhodného chování doc. Mgr. Martina Konvičky, Ph.D. a Bc. Ingrid Romancové v diskusi na Facebooku

 

Po prostudování více než 800 diskusních příspěvků všech diskutujících, diskusních příspěvků dotčených osob a zvážení vztahů jednotlivých diskutujících a časové posloupnosti příspěvků jsem došel k závěru, že ve vzájemné diskusi mezi doc. Konvičkou a Bc. Romancovou nedošlo, podle mého názoru, k zásadnímu porušení etických pravidel chování mezi vyučujícím na vysoké škole a studentem/studentkou vysoké školy ani mezi studentem/studentkou vysoké školy a jeho/jejím vyučujícím.

Celý článek...

Skandál na Jihočeské univerzitě

  • PDF

Českými Budějovicemi otřásá další skandál. Pedagog přírodovědecké fakulty Martin Konvička na sociální síti facebook diskutoval /pod svým vlastním jménem/ problematiku existence palestinského velvyslanectví v ČR. V diskuzi se mezi jinými potkal s Ingrid Romancovou. Netušil, že slečna Romancová je studentkou Jihočeské univerzity a na politickou situaci v Izraeli má opačný názor. Studentka Romancová si po diskuzi šla na vysokoškolského pedagoga stěžovat děkanovi přírodovědecké fakulty Františku Váchovi. Nelíbil se jí způsob vyjadřování pana Konvičky a především jeho postoj k islámu. Rektor Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer se pro časopis Týden k věci vyjádřil velmi zvláštně: "Velice mě zneklidňují nejenom stupňující se hulvátství prezentovaných výroků v konfliktních diskuzích, ale též společenské nebezpečí těchto nepřátelských projevů. Jako rektorovi Jihočeské univerzity a se mnou, pevně doufám, celé akademické obci univerzity je mi hanba, že díky kolegovi Konvičkovi je tato absurdní a nebezpečná názorová pokleslost spojována právě s naší univerzitou." Osobně bych dokázal pochopit, že rektor Grubhoffer odsoudil způsob komunikace pana Konvičky, přestože šlo o soukromý projev na sociální síti, kde pan Konvička píše pod svým jménem a zastupuje pouze sám sebe, nikoliv univerzitu. Pedagog univerzity by měl držet jakýsi standart komunikace. Co ovšem panu Rektorovi Grubhofferovi musím namítnout, je jeho zásah do svobody názoru na islám, jenž upírá svému kolegovi - pedagogovi Jihočeské univerzity. Odsoudit univerzitního pedagoga za jeho "absurdní a nebezpečnou názorovou pokleslost" k hanbě před celou akademickou obcí mi v předepsané jednotě politického následování velmi připomíná dobu minulou. Panu rektorovi Grubhofferovi bych doporučil zamyslet se nad významem svobody slova a možná krátký výlet do Izraele. Je to krásná země a člověk si zde uvědomí, jak křehká je svoboda...

Všechny dívky židovského původu v Izraeli podstupují povinný dvouletý výcvik v armádě.

foto: L. Vrabel 2014


Ladislav Vrabel

Radniční pat

  • PDF

V poslední době se mě přátelé čím dál častěji ptají, jaká že je vlastně nyní situace na radnici. Zdá se, že obecně mezi lidmi panuje jakási neschopnost odhadnout, co je na radnici pochybením a co snahou o diskreditaci. Není se co divit. Tajemník magistrátu byl propuštěn pro dvacet závažných pochybení, po roce se objevil zpět ve funkci a nic. Primátor města byl odvolán, následně mu občané vyslovili obrovskou podporu pro krásné ideje a nic. Lídr TOP 09 Bouzek nejprve ze všech plakátů informoval o změnách větších, než si myslíme, ale kromě naprosto zprofanované Jihočeské parkovací nepřišlo také nic. Změny, jež jsme očekávali po (O)občany vyhraných volbách, se jaksi nedostavily. Z novin se dočítáme, že primátor Thoma (náš symbol slušnosti na radnici) podepsal pro město nevýhodnou smlouvu, za což je dnes vyšetřován kriminální policií. Dokonce se objevují nahrávky, které mají potvrzovat, že Občané mají "mocnější problém". O pochybeních tajemníka magistrátu se nemluví, stejně tak jako politici z TOP 09 už nepotřebují měnit město více, než si myslíme. ODS má dneska jediného jihočeského (dokonce budějovického) ministra a buďme upřímní, pravděpodobně nejlepšího politika v městském zastupitelstvu, Vladimíra Brůhu. Ano, politika je složitá a rušičku v kanceláři na magistrátu používá více zmíněných, nejen primátor. Ale proč vlastně rušičky? Proč prostě nepřijít s tím, že za dobu, kdy byl primátor Thoma předsedou dozorčí rady městské Teplárny, tato společnost přišla o stovky milionů?

ilustrační foto

 

Celý článek...

Na Piaristickém náměstí právě vystoupila kandidátka na prezidenta Zuzana Roithová.

  • PDF

Vážení přátelé, Na Piaristickém náměstí právě vystoupila kandidátka na prezidenta Zuzana Roithová. Vyprávěla o osmašedesátém roce a následných. Hovořila o lidech, kteří zalezli do svých domovů a doufali, že tu dobu nějak přežijí a o následně jaru, které přišlo v devětaosmdesátém.

Za nejvážnější v současné době považuje fakt, že tři a půl milionu lidí nepřišlo k volbám a vyzývá občany, aby přišli k následujícím volbám a přivedli i své přátele.

Paní Roithová sklízí velký potlesk a vypadá to na ukončení krátkého projevu.

Nakonec závěrem jaksi v dodatku přiznává,

Celý článek...

Dnes, 29.11.2012 demonstrace proti obsazení resortu školství KSČM . Piaristické náměstí

  • PDF

Neprotestujeme proti výsledkům voleb. Nebereme komunistům nárok na jejich 13 křesel v zastupitelstvu. Vadí nám koalice, kterou uzavřel hejtman Zimola. Měl šanci vytvořit stejně silnou koalici s demokratickými stranami, což by měla být priorita každého demokraticky smýšlejícího zastupitele, a ne si nechat slepě přikyvovat stranou totalitní, která se opět začíná rozhlížet po moci.

foto: Českobudějovický deník

Až se vás jednou vaše děti zeptají, proč jste nic neudělali, když jste mohli, budete moci říci třeba „Aspoň jsem to zkusil“

Děkuji všem za podporu této bohulibé akce a šíření informace mezi ty, kterým není lhostejné, co se v téhle zemi děje.

S přáním klidného, dobrého a svobodného dne

studenti

 

Více článků...